Assessoria Comptable

Com a assessoria comptable a Igualada oferim el tractament de les seves dades comptables per a l’elaboració d’informes econòmics i financers. Paral•lelament els nostres especialistes avaluen els resultats de la seva empresa per a una millor optimització de resultats.

 

Assessoria comptable a Igualada – Confecció Comptabilitat i Balanços

– Obertura i tancament d’exercicis.
– Comptabilització dels registres comptables
– Elaboració dels estats financers (Balanços, Llibre Diari, Estat de Perdudes i Guanys, Llibre Major, etc)
– Confecció i presentació de comptes anuals.

– Estudis de viabilitat.

– Inspeccions Hisenda i Seguretat Social.

Li oferim assessorament, defensa i contestació a requeriments, així com liquidacions i recursos en tots els Impostos del nostre negoci.