Assessoria Fiscal

Com a Assessoria Fiscal a Igualada, el nostre objectiu es centra en oferir una planificació fiscal contínua dels nostres clients per aconseguir la major rendibilitat.

Assessoria fiscal a Igualada – Renda i patrimoni (consultes i estudis gratuïts)

– Gestió i confecció de les declaracions de renda i patrimoni

– Llibres

– Confecció dels registres de factures Emeses i Rebudes

– Transmissions

– Creació d’empreses (Societats i Autònoms)

– Declaracions d’I.V. A.

– Confecció i presentació de declaracions-liquidacions trimestrals i resums anuals.

– Declaracions d’I.R.P.F.

– Confecció i presentació de declaracions-liquidacions trimestrals i resums anuals.