Assessoria Mercantil i Juridica

Com a Assessoria Mercantil a Igualada realitzem totes les gestions necessàries per a la inscripció i presentació d’escriptures i documents davant els Organismes o Registres que procedeixin.

Aquesta àrea de Gestió i Assessoria Mercantil Registral està formada per personal amb àmplia experiència com a assessors mercantils i hipotecaris. Els nostres serveis abasten la totalitat dels tràmits de gestoria assessoria mercantil i Assessoria hipotecària que una societat pugui sol•licitar

Com a Assessoria Jurídica a Igualada Proporcionem un servei d’assessorament i consultoria legal i judicial, cobrint i abastant diferents branques i especialitats del món del Dret.

  • Assessorament jurídic i laboral.